Sobota, 15 grudzień 2018r.
Dowódcy
19.05.2016
p.o. dowódcy 32 BLT

  

    Ppłk mgr. inż. Robert GURZĘDA po ukończeniu w 1990 roku Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, objął stanowisko dowódcy klucza eksploatacji urządzeń rozpoznawczych a od 1991 roku dowódca klucza eksploatacji uzbrojenia lotniczego w 7 Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego. Po 6 latach objął stanowisko szefa uzbrojenia w batalionie zaopatrzenia 7 Pułku.
   W 1999 roku ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Informatycznym. Od roku 2000 zajmował stanowisko inżyniera sekcji w 6 eskadrze lotnictwa taktycznego, a następnie został przeniesiony do 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego, gdzie zajmował stanowiska oficera w sekcji planowania logistycznego a od 2007 roku szefa sekcji wsparcia HNS.
   W 2009 roku w wyniku przeformowania 2 BLT w 2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego zajmował stanowisko szefa sekcji transportu i HNS. Od stycznia 2014 roku służbę pełnił w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego.
   W październiku 2015 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, a od połowy maja 2016 roku pełni obowiązki dowódcy 32 BLT.
   Stan cywilny- żona Beata, dwoje dzieci: syn Wiktor i córka Patrycja.
   Zainteresowania- w zależności od posiadanego czasu wolnego.