Sobota, 15 grudzień 2018r.
Dowódcy
20.11.2008
Dowódcy

Płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński
w 1980 roku został słuchaczem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Po jej ukończeniu w 1984 roku rozpoczął szkolenie na samolotach Lim-6 Bis w 21. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Powidzu, gdzie uzyskał drugą klasę pilota wojskowego.
Następnie został przeniesiony do 6. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Pile, w którym przeszkolił się do wykonywania lotów na samolotach Su-22. W 6. pułku pełnił obowiązki na stanowiskach od starszego pilota do dowódcy eskadry. W roku 1989 uzyskał pierwszą klasę pilota wojskowego.
W 1993 roku zakwalifikował się na studia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i rozpoczął naukę na Wydziale Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Po dwóch latach, w 1995 roku, otrzymał tytuł oficera dyplomowanego. Po ukończeniu AON wrócił do 6. plmb, gdzie pełnił dalszą służbę na stanowisku dowódcy eskadry lotniczej.
W 1998 roku w związku z rozformowaniem pułku przeniesiono go na stanowisko szefa wydziału - szefa strzelania powietrznego w 2. Korpusie Obrony Powietrznej. W tym samym roku ukończył kurs taktyczno-operacyjny w Akademii Obrony Narodowej.
W 2003 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. W tym samym roku rozpoczął również studia w Studium Operacyjno-Strategicznym w AON w Warszawie.
W czerwcu 2006 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 32. Bazy Lotniczej w Łasku.
Płk Poluszyński jest pilotem klasy mistrzowskiej z ogólnym nalotem 1500 godzin, z czego ponad 900 godzin wylatał na samolotach naddźwiękowych. Ma uprawnienia instruktorskie na samolotach Su-22, na których wyszkolił wielu młodych pilotów.
Interesuje się malarstwem, historią i sportem, którego jest aktywnym zwolennikiem. Pasjonuje się współczesnym lotnictwem, a zwłaszcza lotnictwem wojskowym.