Sobota, 15 grudzień 2018r.
Dowódcy
20.11.2008
Dowódcy

Płk pil. dr Władysław LEŚNIKOWSKI
- urodzony 3 stycznia 1959 roku w Końskich.
Służbę wojskową rozpoczął w 1978 r. w WOSL (Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza) w Dęblinie. Po promocji został skierowany do 21. Pułku Rozpoznania Artyleryjskiego w Powidzu, następnie do 45. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Babimoście.
Od 1984 roku był pilotem 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Pile, gdzie zajmował stanowiska: począwszy od Starszego Pilota, poprzez Dowódcę Klucza, Dowódcę Eskadry do Starszego Nawigatora Pułku.
Od 1997 r. był zastępcą Dowódcy Pułku ds. liniowych w 7. Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego w Powidzu.
Od roku 2000 Kierownik Sekcji Szkoleniowej dowództwa 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.
Następnie w 2001 roku został przeniesiony do dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej na stanowisko Starszego Specjalisty Oddziału Operacyjnego Szefostwa Wojsk Lotniczych, a później na stanowisko Szefa Oddziału Szkolenia Lotniczego.
W roku 2004 został Szefem Zespołu Zabezpieczenia Szkolenia Lotniczego Grupy Organizacyjno-Wdrożeniowej Samolotu F-16.
Jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej, ukończył studia podyplomowe w Maxwell w USA, a w bieżącym roku uzyskał tytuł doktora nauk wojskowych w specjalności lotnictwa.
Wyznaczony w 2007 roku decyzją MON na stanowisko Dowódcy 32. Bazy Lotniczej w Łasku z docelowym zadaniem osiągnięcia gotowości operacyjnej dla stacjonowania samolotów F-16.
Pułkownik pilot doktor Władysław Leśnikowski realizuje koncepcje Sił Powietrznych jako Dowódca Bazy F -16.
Do głównych zadań należy: kontynuowanie przygotowań do przyjęcia samolotu wielozadaniowego oraz doskonalenie zdolności w przeciwdziałaniu militarnym i niemilitarnym zagrożeniom kryzysowym, w tym terroryzmu powietrznego.
W myśl tej koncepcji prowadzona jest intensywna rozbudowa infrastruktury Bazy zgodnie z zamierzeniami Dowództwa Sił Powietrznych. Sukcesywnie zwiększana jest również obsada etatowa. Działania te w swych założeniach mają doprowadzić do rozpoczęcia szkolenia lotniczego w jednostce z końcem września 2008 roku.
Stan cywilny – żonaty, dwóch synów.
Zainteresowania – literatura, lotnictwo współczesne, piłka siatkowa, myślistwo, wędkarstwo, sporty wodne oraz wiele innych zainteresowań w zależności od posiadanego czasu wolnego.