Sobota, 15 grudzień 2018r.
Dowódcy
17.01.2012
Dowódcy

Pan płk  pil. Krystian Zięć      ur. 17.06. 1972 r. w m. Chorzów.
Służbę wojskową rozpoczął w 1991 roku jako podchorąży WSOSP, którą ukończył w 1995 roku w stopniu podporucznika. Jego dalsza kariera zawodowa przedstawia się następująco:

1995 -1999 – 11 plm, 3KOP, st.  pilot kl.  lotn. eskadry lotniczej, por.

1999 – Uniwersytet Opolski, uzyskanie tytułu mgr.

1999-2001 – 3 plm 3KOP, st. pilot klucza lotniczego, kpt.

2001- 2003 – 3 elt – 2BLT- 3KOP, st. pilot-klucz lotniczy, kpt.

2005– 2007 – Szef Sztabu gen. WP – rezerwa kadrowa

2007 - szkolenie specjalistyczne na samolocie wielozadaniowym F-16, USA

2008 – AON – studia podyplomowe

2008-2010 – 31. BLT szef sek., Sek. Zast. Boj. i Dział. Lot., Gr. Dz. Lot., mjr

2010 – 2012 – 31. BLT, Dowódca eskadry, Eskadra lotnicza szósta, ppłk

         Od 16.01.2012 r. – Dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

         Pan płk Zięć  posiada nalot ogólny 1831 h na samolotach – Ts-11 Iskra,  Mig-21, T-38, F-16  blok 15,42,52  - z czego  1061 h na samolotach F-16.

Podkreślić należy, że był pierwszym pilotem  instruktorem wyszkolonym przez instruktorów amerykańskich w Polsce.

Również pierwszy mission commander na samolotach F-16 w Polsce. Podczas NATO TIGER MEET w 2011 roku we Francji wprowadził 6 eskadrę lotniczą do rodziny eskadr tygrysich  NATO. Wraz z innymi pilotami inicjował szkolenie w Belgii (Florennes) TLP (Tactcal Leader Ship), a eskadra pod jego dowództwem brała udział po raz pierwszy w ćwiczeniu Frisian Flag  w Holandii.

Był dowódcą grupy lotniczej będącej odpowiedzialnej za wykonywanie zadań w powietrzu podczas certyfikacji Forceval, kiedy to jego działania jako dowódcy oraz całej grupy działań lotniczych zostały wysoko ocenione przez inspektorów NATO.

         Płk Zięć jest oficerem zaangażowanym w służbie, kochającym lotnictwo, o wysokiej kulturze bycia, działającym według zasady: ”Dowodzisz, szkolisz, odpowiadasz”. Posiada autorytet wśród podwładnych, na pojawiające się problemy reaguje stanowczo i odpowiedzialnie, a decyzje podejmuje szybko i zdecydowanie i co najważniejsze - są one zawsze trafne.  Żonaty, dwoje dzieci.