Czwartek, 18 październik 2018r.
Aktualności
06.02.2018
fot. Magdalena Zwolińska
          2 lutego na placu apelowym 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyła się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy służby przygotowawczej. 42 elewów po miesięcznym szkoleniu złożyło uroczyste ślubowanie Ojczyźnie. Szczególnie wyróżniający się w szkoleniu żołnierze dostąpili zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar. 4 żołnierzy zostało wyróżnionych listem gratulacyjnym za wysokie osiągnięcia w trakcie szkolenia oraz nienaganną postawę.
          Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk dypl. pil. Jacek PSZCZOŁA oraz  dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego p.o. ppłk Robert GURZĘDA wyrazili swój szacunek dla składających przysięgę żołnierzy i podkreślili, że przysięga wojskowa to nie tylko uroczystość, ale przede wszystkim akt ślubowania oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i narodu polskiego. Dowódca 32 BLT skierował również wyrazy uznania w stronę bliskich, a w szczególności rodziców. Podziękował im za trud jaki włożyli w kształtowanie postaw patriotycznych swoich synów, bowiem postawa ich powinna być wzorem do naśladowania dla wszystkich obywateli naszego Państwa.

          Cała uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów 32. BLT.

OGLĄDAJ ZDJĘCIA