Sobota, 15 grudzień 2018r.
Aktualności
11.06.2018
fot. Aneta Boroń

         W dniu 08.06.2018r. 25  elewów służby przygotowawczej złożyło  uroczyste ślubowanie na sztandar 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

       Zastępca dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk dypl. pil. Ireneusz NOWAK  oraz  p.o. dowódcy bazy ppłk Robert GURZĘDA wyrazili swój szacunek dla składających przysięgę żołnierzy i podkreślili, że przysięga wojskowa to nie tylko uroczystość, ale przede wszystkim akt ślubowania oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i narodu polskiego. Dowódca 32 BLT skierował również wyrazy uznania w stronę bliskich, a w szczególności rodziców. Podziękował im za trud jaki włożyli w kształtowanie postaw patriotycznych swoich synów, bowiem postawa ich powinna być wzorem do naśladowania dla wszystkich obywateli naszego Państwa.

        W intencji szeregowych elewów modlitwę odmówił i udzielił bożego błogosławieństwa Kapelan Garnizonu Łask  ks. kan. ppłk Krzysztof Majsterek.

        Cała uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów 32. BLT.

OGLĄDAJ ZDJĘCIA

mł. chor. Wiesław Siębor