Sobota, 15 grudzień 2018r.
Aktualności
25.06.2018
fot. Magdalena Zwolińska

22 czerwca 2018 roku w Sali Tradycji 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyło się uroczyste pożegnanie kpt. Piotra Obłozy.

Kpt. Obłoza posiada aktualnie 26 lat czynnej służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął w 1992 r. jako podchorąży WAT – Wydział Elektroniki, w dniu 22.06.1996 r. został mianowany na stopień podporucznika. 15 sierpnia 2003 roku mianowany został na stopień kapitana. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, a dokładniej w 10. eskadrze lotnictwa taktycznego, służbę rozpoczął w 2007 roku.

Kpt. Piotr Obłoza na podstawie Rozkazu Personalnego Nr 43 DGRSZ z dnia 21.05.2018 r. został z dniem 25.06.2018 r. przeniesiony służbowo do Inspektoratu Sił Zbrojnych celem dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej.  

Obecny na uroczystości Dowódca 32. BLT wz. ppłk Robert Gurzęda w imieniu własnym oraz przełożonych, współpracowników i kolegów podziękował odchodzącemu za służbę w łaskiej bazie oraz życzył powodzenia w realizacji dalszych planów życiowych.

Uroczystość pożegnania zakończyła się wpisem do Księgi Pamiątkowej 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

OGLĄDAJ ZDJĘCIA

 

Aneta Boroń