Sobota, 15 grudzień 2018r.
Aktualności
13.11.2018
Plac 11 Listopada

2018 to Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

 W Łasku uroczyste obchody rozpoczęły się wspólnym zdjęciem łaskowian na Placu 11 Listopada. Następnie w Kolegiacie Łaskiej odbyła się uroczysta msza św. w intencji naszej Ojczyzny. Potem w asyście orkiestry dętej przemaszerowano na Plac 11-go Listopada, gdzie odbyła się główna uroczystość. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego głos zabrał burmistrz Łasku Gabriel SZKUDLAREK oraz Dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk pil. Tomasz JATCZAK. Krótkie przemówienie wygłosił również prezes Oddziału Ziemi Łódzkiej w Łodzi Związku Piłsudczyków RP Ryszard JUŚKIEWICZ, który odznaczył medalem z okazji 30-lecia powstania Związku Piłsudczyków oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości  płk. pil. Tomasza JATCZAKA. W trakcie uroczystości została odsłonięta tablica poświęcona członkom Polskiej Organizacji Wojskowej ufundowana przez Społeczeństwo Łasku.

Ta wyjątkowa uroczystość była okazją do wręczenia wyróżnień żołnierzom 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, za długoletnią, wzorową służbę w Wojsku Polskim oraz za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych.

Wyróżnieni zostali:

Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny – por. Maciej ROZWALAK

Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny – mł. chor. Mateusz NAWROT

Odznaką Honorową Sił Powietrznych – mjr Dariusz OLCZYK

Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju – kpt. Jarosław URBAŚ

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę – st. chor. Jacek BOROWSKI oraz st. chor. Piotr SZYMANEK.

Po przemówieniach i  wręczonych wyróżnieniach ostał odczytany apel pamięci oraz oddano salwę honorową, a przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.

Obchody zakończyła defilada wszystkich przybyłych pododdziałów.

Fot. Michał Janiszewski, Aneta Boroń

OGLĄDAJ ZDJĘCIA

 

 

 

Aneta Boroń