Poniedziałek, 21 maj 2018r.
Aktualności
17.08.2010
Święto Wojska Polskiego
            13 sierpnia br. na placu apelowym 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyła się  uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego, przypadająca na dzień 15 sierpnia.
            Uroczystość swoją obecnością uświetnił Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej Senator RP Andrzej OWCZAREK, Starosta Powiatu Łaskiego Cezary GABRYJĄCZYK, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Łask Janina KOSMAN, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg.  Piotr RUDECKI, Komendant Powiatowy Policji w Łasku insp. Jerzy KRYSZTOFIŃSKI, Kapelan Garnizonu Łask ks. kan. ppłk Krzysztof MAJSTEREK, Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk rez. Longin GANDECKI, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” Zofia SOBANTY, Kierownik Wojskowej Administracji Koszar Andrzej SABELA jak również żołnierze i pracownicy cywilni 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz pracownicy Wojskowej Administracji Koszar.
            Przypominając wydarzenia sprzed 90 lat, ppłk Zbigniew ROSIAK – zastępca dowódcy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego podkreśli, że dzisiejsze święto, święto Wojska Polskiego zajmuje w naszej tradycji miejsce szczególne. Żołnierski mundur zawsze budził nad Wisłą szacunek, a czyny polskiego żołnierza to powód do narodowej dumy. Święto Wojska Polskiego wiąże się z jedną z największych dat w historii naszego oręża - 15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się bitwa, w której polska armia uratowała cywilizację zachodnioeuropejską przed zbliżającą się ze wschodu zagładą. W tym dniu wszyscy obywatele kierują swoją uwagę na żołnierzy. Tych, którzy wciąż pielęgnują ideały „Bóg, honor, Ojczyzna” i z poświęceniem służą naszemu krajowi. Służą na różne sposoby: w walce, na misjach pokojowych czy pomagając ludności podczas klęsk żywiołowych.
           Ppłk Rosiak złożył wszystkim żołnierzom naszej jednostki biorącym udział w akcji pomocy powodzianom serdeczne podziękowania i wyrazy najwyższego uznania za bohaterską postawę podczas trudnych dni walki z powodzią w maju i czerwcu bieżącego roku. Wyraził również swój szacunek dla wysiłku jaki żołnierze i pracownicy cywilni 32. BLotT wkładają w dostosowanie polskiej armii do nowych realiów oraz złożył wszystkim zebranym serdeczne życzenia spełnienia osobistych marzeń i jak najlepszej realizacji obowiązków służbowych.
          Zastępca dowódcy odczytał także życzenia przesłane przez Dowódcę Sił Powietrznych gen. broni pil. Lecha MAJEWSKIEGO dla całego stanu osobowego naszej jednostki.
          Głos zabrał również Senator RP Andrzej OWCZAREK, a następnie Pani Janina KOSMAN Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Łask. Powiedzieli zgodnie, iż są dumni z tego, że w Łasku znajduje się Baza F-16, jedna z najnowocześniejszych Baz w Europie, że służba i praca w strukturach tej jednostki to szczególne wyróżnienie i jednocześnie trudne zadanie.
Tradycyjnie w Święto Wojska Polskiego wręczono żołnierzom i pracownikom wojska - odznaczenia i wyróżnienia.
          W dniu 15 sierpnia 2010 roku, w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha w Łasku, w rocznicę Bitwy warszawskiej, zwanej też Cudem nad Wisłą Święta oraz z okazji święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, odbyła się uroczysta msza święta, którą odprawiał  Kapelan Garnizonu Łask ks. kan. ppłk Krzysztof MAJSTEREK. Uczestniczyli w niej: dowództwo oraz kadra i pracownicy 32. BLotT, Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych oraz mieszkańcy miasta Łask.


OGLĄDAJ ZDJĘCIA

Aneta BOROŃ